Hồ thủy sinh vách đá Vòng Cung

1,400,000

MS: TSM001
KT: 40-30-30cm