Hồ thủy sinh phong cách bán Hà Lan

900,000

MS: TS1004
KT: 30-30-30 cm