Hồ kính bán cạn đá tiger

2,000,000

MS: BC1003
KT: 40-35-60cm