Bể thủy sinh đá cuội xếp chồng 40cm

1,200,000

MS: TS1003
KT: 40-30-30cm