Để đáp ứng nhu cầu vượt mong đợi và chế độ bảo dưỡng, dịch vụ chúng tôi ba gồm chăm sóc và set up lại hồ đã có sẵn tại nhà của khách hàng