Đèn là thiết bị giúp chiếu sáng cho hồ cá, tạo điều kiện để cây phát triển, kích thít quá trình phát triển vi sinh trong hồ cá và tạo thẩm mỹ cho hồ

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

130,000

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

150,000

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

190,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

940,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

820,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

490,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

570,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

700,000