Các loại phụ kiện phục vụ thủy sinh

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

130,000

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

150,000

Đèn Led Vipsun là loại đèn chuyên được mọi người nuôi cá cảnh cũng như người chơi thủy sinh bởi thiết kế, hiệu năng  và rất tiết kiệm điện.

190,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

940,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

820,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

490,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

570,000

Đèn Odyssea (ODS) là đèn thủy sinh chinh phục đa số người chơi bởi hiệu quả mà đèn mang lại.

700,000

Tùy theo công xuất lọc WP-308h, WP-408h, WP-508h công xuất tăng dần

135,000

Tùy theo công xuất lọc WP-308h, WP-408h, WP-508h công xuất tăng dần

180,000

Tùy theo công xuất lọc WP-308h, WP-408h, WP-508h công xuất tăng dần

230,000

Lọc thác là loại lọc sử dụng để treo trên thành hồ rất dùng cho bể nhỏ.
Phù hợp với hồ 20-30-40cm.
Gồm 2 loại WP-303h và WP-606h tùy loại bể

80,000