Hồ kính thủy sinh đảm bảo chất lượng với thời gian không bị ngả màu hoặc méo mốp,
Đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng của kính

Hồ đúc 30cm
KT: 30-17-20cm

180,000

Hồ đúc 35cm
KT: 35-20-23cm

220,000

Hồ đúc 40cm
KT: 40-24-27cm

280,000

Hồ đúc 45cm
KT: 45-29-30cm

320,000

Hồ đúc 50cm
KT: 50-33-34cm

400,000

Hồ kính 1m (10li)
KT: 100-45-45cm

1,200,000

Hồ kính 30cm
KT: 30-20-25cm

150,000

Hồ Cubic 30cm
KT: 30-30-30cm

170,000

Hồ kính 40cm
KT: 40-25-30cm

200,000

Hồ kính 40cm (8li)
KT: 40-40-40cm

380,000