Bạn có biết phong trào chơi thủy sinh bán cạn đang được nhiều người chơi thủy sinh quan tâm bởi vừa tạo được cảnh quan dưới nước củng như trên cạn

MS: BC1001
KT: 30-30-30cm

800,000

MS: BC1002
KT: 60-40-40cm

5,500,000

MS: BC1003
KT: 40-35-60cm

2,000,000