Cá đĩa là loài cá rất đẹp, Người Hoa gọi cá đĩa là “Ngũ Sắc Thần Tiên” và tôn nó là “Nhất Đại Mỹ Ngư” tức là cá đẹp nhất trong các loài cá nuôi để làm cảnh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.